1. Микроклимат

 • Температурана въздуха
 • Относителна влажност на въздуха
 • Скорост на движение на въздуха

2. Изкуствено осветление

 • Осветеност

3. Шум

 • Ниво на шум
 • Еквивалентно ниво на шум
 • Дневно ниво на експозиция на шум
 • Средноседмично ниво на експозиция на шум
 • Ниво на върхово звуково налягане

4. Вентилационни инсталации

 • Скорост на въздушен поток
 • Дебит на въздуха

5. Климатични инсталации

 • Температурана въздуха
 • Относителна влажност на въздуха