Зам. Pъководител, отговорник по качеството на ОК, Специалист по контрол на: Микроклимат, Шум, Осветление, Вентилационни инсталации, Климатични инсталации, Прах, Химични агенти, Ел уредби и съоръжения до 1000 V.

Магистър, инженер по електроника и автоматика

Квалификация:
Удостоверение № 4093 от 11.05.2011 г за придобита ЧЕТВЪРТА квалификационна група по безопасност при работа по електрообзавежда-не с напрежение до 1000 V