– Квалифициран магистър – инженер-технолог
Магистър, специалност – управление и контрол на условията на труд

Муди Интърнешънъл, сертификат № 21914/11.08.2006 г., Сертификат за водещ одитор по ISO 14001

Тюф серт, Тюф тюринген, сертификат № 1506020/01.06.2007 г., Сертификат за водещ одитор по ОНSAS 18001