• Съпротивление на изолацията
  • Съпротивление на защитни и мълниезащитни заземителни уредби
  • Импеданс Zs на контур фаза-защитен проводник
  • Защитни прекъсвачи ( допирно напрежение, ток на задействане, време на изключване