Магистър по медицина

Квалификация:

Специалност Трудова медицина

Докторат на тема „Ергономична оценка на монтажна дейност в прибиростроителен завод”

Курсове:

Физиология на труда

Професионални болести

Трудова медицина

Мениджмънт на службите по трудова медицина

Оценка на риска

Оценка на професионалния риск

Шум и вибрации на работното място – теория и практика на СТМ

Работоспособност и умора – теория и практика на СТМ

Органи за контрол. Изисквания за изграждане. Вътрешни одитори /БДС ЕN 45004&1998, ISO/IEC 17020,БДС ЕN ISO 19011:2004/